Onze werkwijze

Vanaf het moment dat u ons belt, kunt u op onze volledige ondersteuning en begeleiding rekenen. Onze inspanningen richten zich met name op het zoveel als mogelijk stimuleren van uw eigen inzet en betrokkenheid bij het voorbereiden en uitvoeren van de uitvaart. Immers met het nemen van een actieve rol, zet u een belangrijke stap in het rouwproces.

Wij zorgen ervoor dat er niets vergeten wordt en bewaken de structuur in de dagen tot de uitvaart, zodat u zich vooral kunt concentreren op het naderend afscheid. Elke dag worden er een aantal zaken met u besproken. Immers niet alles hoeft meteen geregeld te worden en sommige beslissingen vragen wat meer tijd. Niets hoeft en veel kan, hiermee benadrukken wij dat u zich niet hoeft te voegen naar datgene wat gebruikelijk is, maar samen met u willen wij graag komen tot een uitvaart die bij u past en bij de overledene.

De manier waarop wij ons werk doen, kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid en gevoel, gevoel voor mensen die zich bevinden in een moeilijke en verdrietige periode van hun leven. Telkens weer beseffen wij hoe uniek elk mens is en hoe uniek elk afscheid is. Een afscheid is bij ons nooit standaard, maar krijgt vorm en inhoud door ons te richten op de wensen van de nabestaanden en van de overledene.

Wettelijke formaliteiten

Alle bepalingen inzake een overlijden zijn in Nederland geregeld in de Wet op de Lijkbezorging. Nadat iemand overleden is, wordt de arts gewaarschuwd die een verklaring van overlijden afgeeft. Daarnaast maakt hij ook een formulier op dat door wordt gestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS registreert door middel van dit formulier hoeveel mensen er overlijden in Nederland en wat de doodsoorzaak is. Vervolgens vindt er bij de gemeente aangifte van het overlijden plaats. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. U ontvangt via de uitvaartondernemer een uittreksel uit de akte van overlijden. Dit uittreksel hebt u nodig bij diverse instanties en eventueel bij de notaris. De uitvaartondernemer ontvangt een verlof tot begraven of cremeren.

De kosten

Duidelijkheid geven over de kosten van de uitvaart, vinden wij erg belangrijk. U krijgt dan ook na ons eerste contact zo vlug mogelijk van ons een begroting. Daarin zijn alle kosten gespecificeerd. Het is moeilijk een opgave te doen van de gemiddelde kosten van een uitvaart. Immers dat is sterk afhankelijk van uw wensen. Kiest u bijvoorbeeld voor een thuisopbaring of voor een opbaring in een uitvaartcentrum en ook de kosten van de grafrechten kunnen per parochie verschillen. Het is goed om te weten dat u de kosten sterk kunt beïnvloeden, door de keuzes die u maakt.

U moet rekening houden met kosten die liggen tussen de 4000 en 8000 euro. Ook als u een naturaverzekering heeft, dus een verzekering die geen geld uitkeert maar diensten aanbiedt, kunt u van onze diensten gebruik maken. U moet dan wel rekening houden met enige bijbetaling, maar u krijgt dan wel een uitvaart op maat, die geheel verloopt volgens uw wensen.

Afscheid van een kind

Het onvoorstelbare gebeurt helaas in het leven. Ouders moeten afscheid nemen van een kind. Het is niet te accepteren, niet te bevatten en toch komt het jaarlijks regelmatig voor. En ook onze woorden helpen niet bij al dat verdriet en die onmacht, maar we zijn er wel voor die ouders tijdens die moeilijke dagen. Samen met hen geven wij invulling aan het afscheid, betrekken er eventuele broertjes en zusjes bij en komen zo tot een heel persoonlijk afscheid, dat recht doet aan de band tussen ouders en hun kind. Omdat het verdriet bij ouders al zo groot is en wat hen overkomt zo onrechtvaardig is, hanteren wij speciale tarieven bij het afscheid van kinderen.

De laatste verzorging

Als iemand overleden is, vindt de laatste verzorging plaats. De overledene wordt gewassen en geschoren, de haren worden eventueel behandeld en de overledene wordt aangekleed. Afhankelijk van uw wensen wordt de overledene ook nog opgemaakt. Omdat de laatste verzorging een van de laatste dingen is die u kunt doen voor een geliefd iemand, nodigen wij mensen uit actief hieraan deel te nemen. Het is een mooi en emotioneel ritueel en degene die u hierbij begeleidt neemt daarvoor ruimschoots de tijd.